بوشینگ های ترانسفورماتورهای قدرت و رآکتورها در سطوح ولتاژ 40.5-1150 KV


روی شماره نقشه بوشینگ مورد نظر کلیک نموده و مشخصات فنی و نقشه آن را مشاهده نمائید.

Ur, kV                                                          


ردیف
مدل بوشینگ
(جريان/ولتاژ-محدوده زاويه نصب)
Degree-KV/A
عایق داخلی
عایق خارجی
مشخصات و نقشه بوشینگ
(شماره نقشه)
1
ГКТIV-60-36/250
RIP
Porcelain