بوشينگ و انواع آن

بوشینگ­ ها یکی از تجهیزات پست و یا جزئی از ساختمان تجهیزات پست نظیر ترانسفورماتورها و رآکتورها، کلیدهای فشارقوی، ترانسفورماتورهاي جریان ولتاژ می­ باشند که قابلیت عبور یک یا چند هادی از میان یک دیواره یا محفظه که نسبت به هادی، عایق باشد را فراهم می­ آورند.

 
انواع بوشینگ­ ها
          بوشینگ­ ها علاوه بر تقسیم­ بندی بر اساس مشخصات الکتریکی، بنا به نوع کاربری، نوع عایق داخلی و نوع عایق خارجی در انواع مختلفی به صورت ذیل كلاسه­ بندی می­ شوند:

 
نوع کاربری
نوع عایق داخلی
نوع عایق خارجی
روغن به هوا
هوا به هوا
روغن به روغن
 
هوا به SF6
 
 
كلاسه­ بندی بوشینگ ­ها

 
     بوشینگ­ های هوا به روغن
 

 


               عایق داخلی
                 کاغذ آغشته به رزینRIP) )
 
                 کاغذ آغشته به روغن (OIP)
 
                 روغن (Oil)
 
                 گاز (SF6)

 
                    عایق خارجی