مشخصات فنی ترانسفورماتورهاي توزيع روغني 11/0.4 كيلوولت 25 تا 2000 كيلوولت آمپر 

 

 

مشخصـات کلـي
مشخصـات کلـي
1
فرکانس نامی
50 هرتز
2
استاندارد
IEC60076
3
منبع انبساط روغن
دارد
4
خنـک سازي
گردش طبيعي روغن معدني مطابق استاندارد IEC60296
5
نصب
فضای بسته يا فضای باز
تا قـدرت 315 كيلوولت آمپر روي تيـر و بيش از قـدرت 315 كيلوولت آمپر روي زميـن
6
ولتاژ اوليه نامی
11 كيلوولت
7
ولتاژ ثانويه نامی
400 ولت (در حالت بي باري)
8
گـروه اتصال بـرداري
براي قـدرت های 25 تا 200 كيلوولت آمپر  Yzn 5
براي قـدرت های 250 تا 2000 كيلوولت آمپر  Dyn 5
9
افزايش دمای ماکزيمم روغن
60 درجه سانتيگراد
10
افزايش دماي متوسط سيم پيچي
65 درجه سانتيگراد
11
تلرانس تلفات و امپدانس اتصال کوتاه
مطابق استاندارد IEC60076
12
نوع رنگ
RAL7038
 
تجهيـزات اصلـي 

  • کليد تنظيم ولتاژ پنج حالته برای قدرت های 25 كيلوولت آمپر تا 2000 كيلوولت آمپر با رنج تغييرات 2 * 2.5 % ±؛
  • مقره فشار ضعيف و مقره فشار قوي؛
  • منبع انبساط و درجه روغن نما؛
  • ترمومتر دو کنتاکت؛
  • رله بوخهلتس؛
  • رطوبت گير؛
  • شير برای تخليه و نمونه برداری روغن؛
  • چرخ های دو جهتی براي قدرت های 400 تا 2000 كيلوولت آمپر؛
  • تابلو مشخصات؛
 مشخصات الکتریکی
Type
TS4441B
TS4747B
TS5041B
TS5141B
TS5341B
TS5441B
TS5541B
TS5641B
Rated Power
KVA
25
50
100
125
200
250
315
400
Rated Voltage sec.
V
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
Primary Taps
%
+-2x2.5
+-2x2.5
+-2x2.5
+-2x2.5
+-2x2.5
+-2x2.5
+-2x2.5
+-2x2.5
Rated Frequency
Hz
50
50
50
50
50
50
50
50
Vector Group
-
50
50
50
50
50
50
50
50
Short circuit voltage
%
4
4
4
4
4
6
6
6
Admissible Ambient Temperature
C
4
4
4
4
4
6
6
6
Altitude above sea Level (Max)
m
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Cooling Method
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Rated Current Prim.
A
1.31
2.62
5.25
6.56
10.5
13.1
16.53
21
Rated Current Sec.
A
36.1
72.2
144.3
180.4
289
361
455
577
No-Load Losses
W
150
210
340
400
570
610
720
850
No-Load Current
%
150
210
340
400
570
610
720
850
Short Circuit Losses (75 c)
W
750
1250
2150
2500
3600
4450
5400
6450
Applied Test Voltage
kV
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
Total Weight (approx)
kg
355
456
604
683
896
1066
1197
1434
Weight Of Oil (approx)
kg
100
123
182
185
234
317
308
402
Weight Of Removable Part
kg
198
248
332
393
514
554
652
748
Weight Of Copper & Copper Alloys
kg
39.2
55.7
81.1
109.2
155.1
142.8
178
212.9
 
 
Type
TS5741C
TS5841C
TS5941C
TS6041C
TS6141C
TS6241C
TS6341C
Rated Power
KVA
500
630
800
1000
1250
1600
2000
Rated Voltage sec.
V
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
Primary Taps
%
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
Rated Frequency
Hz
50
50
50
50
50
50
50
Vector Group
-
Dyn 5
Dyn 5
Dyn 5
Dyn 5
Dyn 5
Dyn 5
Dyn 5
Short circuit voltage
%
6
6
6
6
6
6
6
Admissible AmbientTemperature
°C
40
40
40
40
40
40
40
Altitude above sea Level (Max)
m
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Cooling Method
-
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
Rated Current Prim.
A
26.2
33.07
42
52.5
65.6
84
10.5
Rated Current Sec.
A
722.7
909
1155
1443
1804
2309
2887
No-Load Losses
W
1000
1200
1450
1750
2100
2550
3200
No-Load Current
%
1.7
1.6
1.5
1.4
1.4
1.3
1.5
Short Circuit Losses (75 c)
W
7800
9300
11000
13500
16400
19800
23000
Applied Test Voltage
kV
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
28/3
Total Weight (approx)
kg
1740
2023
2418
3062
3846
4572
5622
Weight Of Oil (approx)
kg
521
589
666
810
1135
1187
1504
Weight Of Removable Part
kg
875
999
1263
1463
1745
2143
2562
Weight Of Copper&Copper Alloys
kg
259.7
311.7
396.1
455.9
495.1
573.7
714.8
 
برگرفته از وبسايت شركت ايران ترانسفو ري