مشخصات فنی ترانسفورماتورهاي توزيع سه فاز  33/0.4 كيلوولت 25 تا 1600 كيلوولت آمپر

 


مشخصـات کلـي

مشخصـات کلـي
1
فرکانس نامی
50هرتز
2
استاندارد
IEC60076
3
منبع انبساط روغن
دارد
4
خنـک سازي
گردش طبيعي روغن معدني مطابق استاندارد IEC60296
5
نصب
فضای بسته يا فضای باز
تا قـدرت 315 كيلوولت آمپر روي تيـر و بيش از قـدرت 315 كيلوولت آمپر روي زميـن
6
ولتاژ اوليه نامی
33 كيلوولت
7
ولتاژ ثانويه نامی
400 ولت (در حالت بي باري)
8
گـروه اتصال بـرداري
براي قـدرت های 25 تا 200 كيلوولت آمپر  Yzn 5
براي قـدرت های 250 تا 1600 كيلوولت آمپر  Dyn 1
9
افزايش دمای ماکزيمم روغن
60 درجه سانتيگراد
10
افزايش دماي متوسط سيم پيچي
65 درجه سانتيگراد
11
تلرانس تلفات و امپدانس اتصال کوتاه
مطابق استاندارد IEC60076
12
نوع رنگ
RAL7038
.

تجهيـزات اصلـي 

  • کليد تنظيم ولتاژ پنج حالته براي قدرت های 25 تا  1600 كيلوولت آمپر با رنج تغييرات 2.5 %*2 ± ؛
  • مقره فشار ضعيف و مقره فشار قوي؛
  • منبع انبساط و درجه روغن نما؛
  • ترمومتر دو کنتاکت (بنا به سفارش مشتری)؛
  • رله بوخهلتس (بنا به سفارش مشتری)؛
  • رطوبت گير؛
  • شير برای تخليه و نمونه برداری روغن؛
  • چرخ های دو جهتی براي قدرت های 400 تا 1600 كيلوولت آمپر؛
  • تابلو مشخصات؛

مشخصات الکتریکی
Type
TS4446C
TS4746C
TS5046C
TS5146C
TS5346C
TS5446C
TS5546C
TS 5646C
Rated Power
KVA
25
50
100
125
200
250
315
400
Rated Voltage sec.
V
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
400/231
Primary Taps
%
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
+2x2.5
Rated Frequency
Hz
50
50
50
50
50
50
50
50
Vector Group
-
Yzn 5
Yzn 5
Yzn 5
Yzn 5
Yzn 5
Dyn 1
Dyn 1
Dyn 1
Short circuit voltage
%
4
6
6
6
6
6
6
6
Admissible AmbientTemperature
°C
40
40
40
40
40
40
40
40
Altitude above sea Level (Max)
m
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Cooling Method
-
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
ONAN
Rated Current Prim.
A
0.44
0.87
1.75
2.19
3.5
4.37
5.51
7
Rated Current Sec.
A
36.1
72.2
144.3
180.4
289
361
455
577
No-Load Losses
W
160
250
380
420
550
650
760
900
No-Load Current
%
4.3
3.8
3.2
2.8
2.4
2.3
2.2
2
Short Circuit Losses (75 c)
W
650
1300
2300
2700
3800
4450
5400
6450
Applied Test Voltage
kV
70/3
70/3
70/3
70/3
70/3
70/3
70/3
70/3
Total Weight (approx)
kg
462
595
690
814
1019
1130
1290
1558
Weight Of Oil (approx)
kg
157
208
211
242
299
333
352
434
Weight Of Removable Part
kg
237
280
374
442
578
626
707
834
Weight Of Copper&Copper Alloys
kg
37
72.9
102.1
120.4
157.3
163
175.1
212.4
 
برگرفته از وبسايت شركت ايران ترانسفو ري